หจก. แชมป์ตู้ปลา (สำนักงานใหญ่) จำหน่ายตู้ปลาขนาดมาตรฐาน ทั้งปลีกและส่ง ตู้ปลาขนาดใหญ่ ตู้ปลาขนาดตามแบบหน้างาน ตู้สปาปลา อุปกรณ์ตู้ปลา ร่วมทำธุรกิจสปาปลา ดูแลระบบตู้ปลาและอุปกรณ์
สายด่วน : 081-875-1518 (วิทยา)

ดูแลระบบตู้ปลาและอุปกรณ์